Handboek Essentiele Bouwkundige Controlepunten

Brandweer Nederland, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) slaan in ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ de handen ineen. Naast de aandacht die nodig is voor installaties en organisatie, beogen ze met deze publicatie de bouwkundige brandveiligheid van gebouwen te vergroten. De kennis van deze drie partijen is hiermee inzichtelijk gemaakt voor onder meer gebouweigenaren, gebruikers, architecten en aannemers.

 

Het handboek is onderverdeeld in negen subonderwerpen, variërend van brandwerend glas tot brandvertraging voor hout- en plaatmateriaal. Nieuw is het hoofdstuk over Rook-en warmteafvoersystemen. Elk hoofdstuk is vergezeld van een overzichtelijke checklist waarmee u gemakkelijk uw gebouw controleert. Handig: Per controlepunt wordt aangegeven voor welke doelgroep (architect, aannemer, gebruiker, consument) deze relevant is.  

 

De eisen die vastliggen in het Bouwbesluit zijn, zo benadrukt BBN keer op keer, slechts minimumeisen. Gebouweigenaren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in het gebouw. BBN hoop dan ook het bewustzijn te vergroten dat brandveiligheid niet alleen een kwestie van wet- en regelgeving is, maar ook van ethisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel. Controleren op en investeren in brandveiligheid waarborgt niet alleen de veiligheid van mensen, maar draagt ook bij aan de bedrijfscontinuïteit mocht een brandincident zich voordoen.

Vraag het handboek aan

Whitepaper_370

Whitepaper

10/12
Loading ...