Polygon_169

Herstel na brandschade

Voorkomen is beter dan genezen, maar wat als er toch brand ontstaat?

Uit ervaring weten wij dat brandschade een enorme impact kan hebben op de gedupeerde. Heeft u te maken met brandschade? Dan wilt u dit snel opgelost hebben. Polygon helpt u daarbij. Wij staan 24/7 klaar om particulieren en bedrijven te helpen na brand.

Lees verder 

Polygon_350

Na een brand bestaat de rol van Polygon zowel uit het schoonmaken van de locatie, als uit het beperken van gevolgschade. Het schoonmaken van brandschade bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 

  • Beschadigde ruimtes inspecteren en beoordelen
  • Veiligheid van stroom- en gasleidingen controleren
  • Het opruimen van as en puin
  • Geuren zo veel mogelijk verwijderen door uw pand te ventileren
  • Materialen en bezittingen afvoeren die we niet kunnen of mogen herstellen      
  • Nog aanwezige geuren verwijderen
  • Muren, plafonds, kunststof en hout reinigen om de aanslag van rook en roet te verwijderen
  • Bezittingen schoonmaken om roet, rook en geuren te verwijderen
  • Wanneer er waterschade blijkt te zijn zullen wij het pand en de spullen drogen 
Foto bij quote - 6:4 verhouding
Polygon_351

Gevolgschade na brand

Bij brandschade heeft u meestal ook te maken met gevolgschade. Deze gevolgschade bestaat bijvoorbeeld uit rookschade, roet, corrosie en waterschade door het blussen. Onze specialisten kennen de vele soorten aanslag van rook en roet en weten hoe deze permanent verwijderd moeten worden. Ook bekijken ze meteen hoe groot de schade is en maken ze op basis daarvan keuzes bij het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Zo voorkomen we eventuele gevolgschade, zoals terugkerende brandgeuren.  

 

Bij een brand komen ook vaak chemische stoffen vrij. Deze stoffen kunnen, in combinatie met het bluswater, versneld leiden tot corrosie op (elektrische) huishoudelijke apparatuur, bedrijfsmatige machines en mechanische systemen. Polygon zet diverse methoden in om deze corrosie te verwijderen.  

 

Om blijvende schade door bluswater te voorkomen worden uw pand en bezittingen gedroogd. Aan de hand van een op maat gemaakt droogplan zorgen onze specialisten voor de meest efficiënte droging in iedere situatie.

 

Polygon preventiecheck

Voorkomen is altijd beter dan genezen, ook daar helpt Polygon u graag bij. Met behulp van de Polygon Preventiecheck kunt u maatregelen nemen tegen de grootste risico’s op schade!   Meer weten over Polygon?

 

Bekijk onze bedrijfsvideo:

Polygon Nederland -  www.polygongroup.com/nl


Saval blussystemen

Polygon

9/12
Loading ...